Romsk inkludering - årsrapport 2018

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom den långsiktiga strategin för romsk inkludering. Detta är Länsstyrelsens sjätte årsrapport inom ramen för uppdraget. Rapporten visar att de kommuner som fått statsbidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering genomför viktiga insatser som gör skillnad, men arbetet på den lokala nivån skulle behöva nå ut till fler kommuner om strategins mål ska kunna nås. Även myndigheternas arbete skulle behöva växlas upp då insatserna är så begränsade att de har svårt att påverka situationen på nationell nivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__43&context=39