Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nutid och framtid 2019:2 Stockholmarna om ekonomi och arbete

Detta är en delredovisning av resultat från Länsstyrelsen Stockholms Medborgarundersökning 2019. Fler delredovisningar finns om andra sakområden ("Nutid och framtid 2019: 1 Stockholmarna om trygghet och otrygghet" och "Nutid och framtid 2019:3 Stockholmarna om befolkningsökning och bostadsbyggande"). I bilagorna finner du svar på samtliga frågor på länsnivå (inkl. uppdelning efter kön, ålder och bakgrund) och kommunnivå, år 2019 och tidigare års undersökningar.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss