Nationella riktlinjer för överförmyndare - legala förmyndares redovisning

En av överförmyndarnas viktigaste tillsynsverktyg är granskningen av den redovisning som legala förmyndare ska lämna till överförmyndaren. Det är av stor vikt att granskningen är rättsligt korrekt och så effektiv som möjligt, för att förhindra rättsliga och ekonomiska förluster för barnet. Ett barns föräldrar är normalt sett även barnets förmyndare. En förälder som är förmyndare är legal förmyndare. Syftet med dessa vägledande riktlinjer är att uppnå en mer enhetlig tillämpning vid överförmyndarnas granskning av legala förmyndares redovisning. Riktlinjerna bör tillämpas som utgångspunkt vid överförmyndarnas granskning av redovisningen. Riktlinjerna är inte bindande och heller inte uttömmande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Överförmyndare

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__41&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss