Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nationella riktlinjer för överförmyndare - kontroll av en persons lämplighet som ställföreträdare

För den som behöver god man eller förvaltare är det avgörande att den som utses är lämplig för uppdraget. Den som utses ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Av betydelse för vem som ska utses till god man eller förvaltare är huvudmannens behov av hjälp, men också hans eller hennes grundläggande rättigheter och krav på att få leva ett så värdigt och gott liv som möjligt. Syftet med dessa vägledande riktlinjer är att uppnå en mer enhetlig tillämpning i överförmyndarnas kontroll av en ställföreträdares lämplighet. Riktlinjerna bör tillämpas som utgångspunkt vid överförmyndarens kontroll av en persons lämplighet som ställföreträdare. Riktlinjerna är inte bindande och heller inte uttömmande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Överförmyndare

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__49&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss