Miljöövervakning av mnemosynefjäril 2019, Norrtälje kommun

Mnemosynefjäril förekommer idag enbart i Blekinge, Uppland och Medelpad. Tidigare har utbredningsområdet sträckt sig hela vägen från Skåne och Blekinge, längs östkusten upp till Uppland samt Medelpad. Mnemosynefjäril är beroende av värdväxten nunneört på vilken larverna utvecklas. Förekomsten i Stockholms län är begränsad till ett litet område på Rådmansö i Norrtälje kommun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__39&context=39