Marinbiologiska undersökningar vid Lilla Nassa och Björkskärs skärgårdar

I och med ökat användande av kust och skärgård har behovet av naturskydd och åtgärder för biologisk mångfald ökat. Under senare år har Havs- och vattenmyndigheten intensifierat arbetet med att bilda fler marina natur­reservat. Sökandet efter lämpliga skyddsvärda områden är därmed också i full gång längs Sveriges kuster. Redan 1994 pekade HELCOM ut havsområdet vid Lilla Nassa (en del i ett större område) som internationellt värdefullt för sin orörda karaktär. Värmdö kommun har också pekat ut Lilla Nassa och angränsande Björkskärs skär­gård som ett potentiellt område för marint områdesskydd. Emellertid har det knappt funnits några grundläggande marinbiologiska undersökningar av området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__37&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss