Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, oktober 2019

Antalet arbetslösa ökar Den svenska ekonomin har mattats av under 2019. Det visar inte minst BNP-utvecklingen under första halvåret. I Stockholms län visar statistik kring lönesumma, omsättning och företagskonkurser att konjunkturen i huvudstadsregionen viker. Även arbetsmarknadsstatistiken visar på en inbromsning i såväl riket som i Stockholms län. På den regionala arbetsmarknaden visar statistik för det tredje kvartalet att sysselsättningsökningen har stannat av. Samtidigt ökar antalet arbetslösa med 20 600 personer på ett års sikt. Det innebär att arbetslösheten pressas upp till 6,7 procent. I samband med att Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade den senaste arbetsmarknadsstatistiken lät myndigheten meddela att man upptäckt brister i insamlingsprocessen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ämnen:

  • Kunskap
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__35&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss