Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Från den 1 januari 2019 träder ändringar i minoritetslagen i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. I denna skrift får du del av minoritetslagen i dess helhet med kommentarer till samtliga bestämmelser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__30&context=39