Inventering av hotade makrofyter 2018

Rapporten presenterar inventeringar av kransalger i sjöarna Skären i Vallentuna kommun och i Malmsjön i Södertälje kommun. Dessutom kontrollerades länets enda population av styvnate i sjön Sparren. Inventeringarna har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten och rör åtgärdsprogrammet "Kunskapsuppbyggande program − 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten".

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__29&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss