Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – HANDLINGSPLAN 2020–2022

Denna handlingsplan är en del av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026. Det gäller våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att uppnå de åtta regionala målen och avser strategiperiodens tre första år (2020–2022). Uppdaterad version 2021.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019_24&context=39