Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grön infrastruktur i Stockholms län - Bakgrund och tillstånd 2018

Denna rapport har tagits fram som en del i Länsstyrelsens regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Rapporten ger en bakgrund till planen och beskriver hur Stockholms läns gröna och blå infrastruktur ser ut idag – och varför den ser ut som den gör. Den sammanfattar de regionala förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i olika miljöer i länet, samt redovisar en analys av hot och utmaningar för en fungerande grön infrastruktur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Infrastruktur
  • Miljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__24&context=39