Fåglar på fågelskär i de stora sjöarna – utvärdering av det gemensamma delprogrammet Insjöfåglar

Rapporten är en utvärdering av den uppföljning av fåglar på fågelskär som gemensamt sker i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren inom den svenska miljöövervakningen. Utvärderingen har gjorts av Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Huvudfokus i rapporten ligger på populationstrender för utvalda sjöfågelarter för respektive sjö, samt för alla sjöar gemensamt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019_19&context=39