Ett levande kulturarv i ett framtida klimat

I framtiden kommer Stockholms län få ett förändrat klimat vilket kan påverka kulturobjekt som till exempel historiska byggnader, fornlämningar, arkiv och museisamlingar. I denna rapport presenteras en modell för värdering och bedömning av klimateffekter och dess risker i förhållande till olika kulturobjekt. Förutom att ladda ned rapporten som pdf kan du även öppna rapporten som en storymap och läsa mer om de kommunvisa underlagen och få instruktioner hur du kan använda dem. Du kan även navigera dig i en karta över länet för att se var objekten finns lokaliserade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Klimat
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__20&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss