Bostadsmarknadsenkäten 2019

Varje år besvarar länets kommuner Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling. Bostadsmarknadsenkäten innehåller 5 delar: Läget på bostadsmarknaden, Bostadsbyggande, Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Foldern Bostadsmarknadsenkäten 2019 är en sammanfattning av enkäten. En nationell sammanställning av enkätresultaten görs av Boverket. Alla delar och kommunernas samtliga svar redovisas i Excel-filen nedan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__19&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss