Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige – delrapport

Länsstyrelsen har idag ett samordningsansvar för samhällsviktiga frågor. Samordning är av stor betydelse framförallt för att kunna vägleda inom områden som hanteras av flera aktörer och inte minst för att säkerställa rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare har i Sverige. I de möten som den nationella samordnaren genomfört med myndigheter, kommuner och idéburna organisationer framkom att rättsläget uppfattades som oklart och att det finns en stark efterfrågan av tydligare ”nationella riktlinjer”. Flera kommuner uppgav att de idag har svårigheter med att genomföra kvalitetssäkrade individuella bedömningar och beslut för ärendens vidare hantering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • EU och internationellt
  • Integration
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__68&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss