Storskarven i Mälaren - utveckling av beståndet 2004–2017

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2017 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Invasiva arter
  • Jakt
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__60&context=39