Sillgrisslor och tordmular - studie av födosöksområdena vid Svenska Högarna

Arbetet med havsplanering är i full gång och beslutfattare är i stort behov av ytterligare underlag för havsplaneområdet. För att uppfylla kravet på en hållbar och ekosystembaserad förvaltning behövs i synnerhet grundläggande marinbiologisk information. Ett område som är prioriterat att ta fram underlag för är Svenska Högarna och Svenska Björn, där flera motstående intressen sammanstrålar. I föreliggande studie vill Länsstyrelsen förtydliga tänkbara konflikter och uppdrog därför åt två forskare att i fält undersöka sjöfåglarnas födosöksområden. Fältarbetet och analyserna har utförts av författarna till denna rapport, Dr. Tom Evans och Dr. Martina Kadin, som själva ansvarar för underlaget i rapporten. Innehållet har dock stämts av med Länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Skyddad natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__54&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss