Romsk inkludering lokalt – nuläget i kommuner med statligt stöd 2012–2017

Detta är Länsstyrelsens andra nulägesbeskrivning inom ramen för strategin för romsk inkludering. Direkta jämförelser med den nulägesbeskrivningen som redovisades i december 2014 ska undvikas, då den skiljer sig åt i flera avseenden när det gäller upplägg och genomförande. Nulägesbeskrivningen ger en övergripande bild av hur arbetet utifrån regeringens strategi för romsk inkludering fortlöper inom verksamhetsområdena utbildning, arbete, bostad, hälsa samt social omsorg och trygghet i de kommuner som har beviljats statsbidrag för att bedriva utvecklingsarbete för romsk inkludering under åren 2012–2017.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018_26&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss