Nationella minoriteter: Kultur, identitet, språk bevara – utveckla

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och samordna minoritetspolitiken i landet. I denna broschyr där du får ta del av några personers berättelser om hur det är att vara same eller tillhöra en nationell minoritet i Sverige. Vi lät journalisten Margit Silberstein intervjua dem och deras betraktelser kretsar särskilt kring frågor om språk, kultur och identitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter
  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__36&context=39