Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Marinbiologiska undersökningar utanför Svenska Högarnas naturreservat 2016

Inför en revidering av Svenska Högarnas naturreservat till marint naturreservat behövs ytterligare underlag som hjälper Länsstyrelsen att beskriva områdets naturvärden och bedöma behov av regleringar, skötsel och andra åtgärder. Länsstyrelsen uppdrog därför Medins Havs och Vattenkonsulter AB att genomföra marinbiologiska undersökningar i havsområdet runt Svenska Högarnas naturreservat under 2016. Bottnarna undersöktes med akustiska och visuella metoder, det vill säga sidoseende sonar, nedåtseende ekolod samt videokamera.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fastighetsfrågor
  • Miljö
  • Skyddad natur
  • Skärgård
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018_14&context=39