Digital infrastruktur i den fysiska planeringen - vägledning

Den här vägledningen riktar sig i första hand till dem som jobbar med fysisk planering på kommuner i Stockholms län. Det finns idag många rapporter om den digitala infrastrukturens tekniska uppbyggnad, möjligheter och egenskaper. Det behövs inte fler teknikhandböcker. Länsstyrelsen har istället utgått från ett, som vi tolkat det, uttalat behov att göra kopplingen mellan samhällets digitalisering och planerarens samordnande roll. I synnerhet lyfter vi ett behov av en tydlig röd tråd av kravställning genom planprocessen, samt vikten av att kommunens övriga strategier, inte minst digitaliseringsstrategin, kan stödja den fysiska planeraren i sitt arbete. Vägledningen introducerar läsaren till ämnet digital infrastruktur, tillämpbara lagar och strategier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018_27&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss