Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bostadsmarknadsenkäten 2018

Varje år besvarar kommunerna i landet Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling. Bostadsmarknadsenkäten innehåller 5 delar: Läget på bostadsmarknaden, Bostadsbyggande, Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Alla delar och kommunernas samtliga svar redovisas i Excel-filen nedan. Foldern Bostadsmarknadsenkäten 2018 är en sammanfattning av enkäten. En nationell sammanställning av enkätresultaten görs av Boverket. I Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018 fördjupar vi oss i enkätens uppgifter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018__11&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss