Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor - Länsstyrelsernas redovisning

Länsstyrelserna hade under 2017 regeringens uppdrag att inom sina ansvarsområden stödja och stärka samordningen i länen av insatser från till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället. Samordningen syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, heders­relaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län hade ansvaret i samverkan med övriga länsstyrelser för att samordna och redovisa uppdraget i sin helhet. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget för 2017.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__5&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss