Verksamhetsplan 2018–2019

Verksamhetsplanen är ett led i att omsätta den strategiska inriktningen och arbetet med de fem utmaningarna. Verksamhetsplanen sammanfattar och förtydligar ledningens prioriteringar och kompletterar övriga styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__50&context=39