Vegetationsklädda bottnar vid Svenska Högarna. Dykinventeringar 2016

Inför en revidering av Svenska Högarnas naturreservat till marint naturreservat behövs ytterligare underlag som hjälper Länsstyrelsen att beskriva områdets naturvärden och bedöma behov av regleringar, skötsel och andra åtgärder för de marina naturtyperna. Denna undersökning/rapport är ett av flera underlag som kommer ligga till grund för revideringen av naturreservatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__27&context=39