Tidig dialog ökar bostadsbyggandet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges länsstyrelser kraftsamlar för ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Den här skriften beskriver hur en tidig dialog mellan kommunen och länsstyrelsen skapar ett smidigare och effektivare arbete med översiktsplaner och detaljplaneläggning. Samverkan i tidiga dialoger bidrar till en hållbar samhällsplanering och ett effektivare bostadsbyggande. Två kommuner och två länsstyrelser berättar om erfarenheter från sina projekt och vad som har varit framgångsfaktorer för deras del. Samtliga framhåller vinsten av att resonera innan de olika formella skedena i planprocessen. Det skapar en ömsesidig förståelse och ger ett smidigare arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__44&context=39