Planering av höga byggnader och objekt - information vid detaljplanering med hänsyn till luftfartens och totalförsvarets intressen

Vid detaljplanering av nya områden finns ofta behov av höga byggnader och objekt. Höga byggnader och objekt kan påverka och påverkas av omgivningen på många sätt. Bland annat avseende stads och landskapsbild, kulturmiljövärden med mera. Detta faktablad informerar med anledning av höga byggnader och objekt med hänsyn till riksintresse för kommunikation samt totalförsvaret, 3 kap. 8-9 §§ miljöbalken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__62&context=39