På flykt och försvunnen - metodstöd för regional samverkan kring ensamkommande barn som försvinner

Länsstyrelserna fick i januari 2016 ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Som en del i uppdraget publicerades en nationell kartläggning i november 2016. Regeringsuppdraget innefattar även att sprida metoder och arbetssätt till samtliga aktörer runt barnen. Därför har detta metodstöd tagits fram som ska ge stöd och inspiration till strukturerad samverkan på regional nivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__13&context=39