Modellering av potentiella födosöksområden för sjöfågel i Stockholms län

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm utförde Aquabiota 2016 en modelleringsstudie i syfte att lokalisera potentiella födosöks-områden i länet för fem olika sjöfåglar fiskätare: -tordmule (Alca torda) och sillgrissla (Uria aalge) samt bottenätare: svärta (Melanitta fusca), alfågel (Clangula hyemalis) och ejder (Somateria mollissima)). Fokus för denna modellering är det planerade naturreservatet kring Svenska Högarna och Svenska Björn. Information om fåglarnas beteende och diet samt heltäckande data på födoarternas utbredning och tätheter användes för att ringa in potentiellt intressanta och skyddsvärda områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__37&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss