Kvävedeposition i Stockholms län 2015

På uppdrag av Länsstyrelsen har Östra Sveriges luftvårdsförbund modellberäknat deposition av kväve i Stockholms län och jämfört resultatet med uppmätta halter av kväve i mossa. Provtagningen har genomförts under år 2015 på totalt 52 lokaler i Stockholm län av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Länsstyrelsen i Stockholms län. Både modellberäkning och mätning innehåller stora osäkerheter och de båda metoderna visade på en låg korrelation i jämförelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__17&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss