Kartläggning för genomförande av Smart Industri i det regionala tillväxtarbetet

Sverige har historiskt sett en lång tradition av industrinäring. Industrisektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi som skapar arbetstillfällen och har stor betydelse för Sveriges utveckling och för den gemensamma välfärden. Dock har industrisektorns förutsättningar på både nationell och global nivå förändrats på senare tid. Förändringarna ställer stora krav på industrins omställningsförmåga. Den snabba utvecklingen innebär att det inte längre går att se industrisektorn som en statisk sektor utan snarare en sektor som utvecklas och förändras mycket snabbt. Insatserna är delvis finansierade av Tillväxtverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_13&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss