Kallkällor vid grundvattenförekomster i Stockholms län

Länsstyrelsen bedriver regional miljöövervakning av miljögifter i grundvattnet och använder framförallt kallkällor som provpunkter tillsammans med råvattendata från dricksvattenverk. Detta faktablad beskriver kortfattat vattenkvaliteten i flertalet av de kallkällor som Länsstyrelsen besöker och om grundvatten generellt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__30&context=39