Fågelskär i Mälaren 2016

Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Stockholms län bedriver tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund fågelinventering i Mälaren som en del av den regionala miljöövervakningen. Mälarens samtliga fågelskär har inventerats under perioden 21 maj-2 juni 2016. Detta är den elfte upplagan av denna inventering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__14&context=39