Taxingeån – natur och kultur värd att vårda

Naturligt flöde genom ravinmiljöer, variationsrik flora och fauna, uråldriga träd och spännande kulturhistoria är bara en liten del av vad Taxingeån har att erbjuda. Det finns också flera skydds-värda fiskarter i vattendraget och under 2015 hittade man den hotade fisken asp för första gången. Under senare år har dock förutsättningarna i Taxingeån försämrats. Avverkning i skyddszonen, onaturliga hinder i vattendraget som hindrar fiskens möjlighet att förflytta sig och försämrad vattenkvalitet är några av de problem som har uppmärksammats. Med rätt åtgärder och information kan ån åter nå sin fulla potential och skyddas till framtida generationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Friluftsliv
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__20&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss