Strategi för skötsel och åtgärder för lindområden i Stockholms län 2017-2019

År 2006 fastställde Naturvårdsverket åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind. I Stockholms län finns ett flertal områden med fina lindmiljöer och Länsstyrelsen Stockholm har ett pågående arbete inom åtgärdsprogrammet. Calluna fick 2016 i uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm att ta fram en strategi för viktiga lindområden i Stockholms län, med syftet att identifiera skötselbehov och föreslå operativa skötselåtgärder som ska gynna de skalbaggsarter som omfattas av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=50&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss