Stockholm 2025 - en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Stockholm 2025 har tagits fram för att belysa och fördjupa vår kunskap om matchningen på arbetsmarknaden. Resultaten pekar på att utvecklingen mot en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad kommer att förstärkas. Det finns idag en kompetensbrist i många företag och framåt 2025 förväntas bristen i både offentlig sektor och näringslivet öka för ett flertal olika utbildningsgrupper, både gymnasialt och eftergymnasialt utbildade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Kunskap
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__54&context=39