Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riskhanteringsplan - förordningen om översvämningsrisker

Länsstyrelsen har i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetat med översvämningsdirektivet sedan 2009. I Sverige genomförs direktivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Arbetet genomförs i cykler på 6 år där varje cykel består av tre steg. Detta dokument innehåller steg 3 vilket är en riskhanteringsplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Infrastruktur
  • Krisberedskap
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__16&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss