Nyanlända i Stockholm - nuläges- och behovsanalys 2016

Rapporten visar att män var överrepresenterade både bland kommunmottagna nyanlända under 2015 och bland inskrivna i mottagningssystemet i juni 2016. Syrien var det vanligaste ursprungslandet bland kommunmottagna, medan Afghanistan var det vanligaste medborgarskapet för inskrivna i mottagningssystemet. Bland ensamkommande barn var pojkar mer överrepresenterade än bland övriga asylsökande och nyanlända. Eritrea var det vanligaste ursprungslandet för ensamkommande kommunmottagna, medan flest var från Afghanistan bland de i mottagningssystemet. Den största gruppen ensamkommande barn i Stockholms län, både bland inskrivna i mottagningssystemet och bland kommunmottagna, var pojkar i åldern 16-17.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__87&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss