Nutid och framtid 2016:4. Fyra myter om bostadsplaneringen

En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad som ger förutsättningar för att människor ska vilja bosätta sig i regionen, men likaså etablerar sig företag där människor väljer att bo. Detta behöver mötas med en fungerande bostadsmarknad med god tillgång på olika sorters bostäder. Alla inblandade är överens om att det behöver byggas massor av bostäder för att nå en fungerande bostadsmarknad, Förslag och påståenden haglar i debatten och fingrar pekas år olika håll, vanligtvis är det kommunerna och staten i form av länsstyrelsen som är den stora boven.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__15&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss