Märstaåns vattenkvalitet 2015

Märstaåns vattensamverkan har sedan 2012 bedrivit samordnad vattenkemisk och biologisk provtagning i Märstaån och dess tillrinnande bäckar. Syftet är att utreda de bakomliggande processerna till varför god ekologisk status inte uppnås i Märstaån och att långsiktigt följa upp effekterna av vidtagna åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__24&context=39