Inventering av vattenvegetation i Stockholms län 2015

Vattenväxterna har en grundläggande funktion i en sjös ekosystem och är därför en av fyra biologiska kvalitetsfaktorer för att bestämma ekologisk status enligt Vattendirektivet. Föreliggande rapport presenterar dels en undersökning av Orlångens vattenväxter som ingår i vårt regionala miljöövervakningsprogram, bland annat med syfte att få underlag till klassning av ekologisk status för sjön, dels ett antal undersökningar av vattenväxter som ingår i arbetet inom Åtgärdsprogram för hotade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__23&context=39