Fokus 2016 - den regionala miljömålsdialogen

Fokus 2016 – den regionala miljömålsdialogen redogör för måluppfyllnaden i det regionala miljömålsarbetet och lyfter goda exempel från miljöarbete i Stockholms län. Exemplen visar att det går att göra stora insatser, ibland med små medel, för att bidra till att uppnå länets prioriterade miljömål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__8&context=39