Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Utvärdering av inventeringsmetodik för fetörtsblåvinge

Calluna fick under 2018 i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra en utvärdering av de inventeringsmetodiker som har använts vid uppföljning och övervakning av populationsutvecklingen av fetörtsblåvinge Scolitantides orion i Sverige. Fetörtsblåvingen är rödlistad som Starkt hotad (EN; ArtDatabanken 2015) i Sverige och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram (Elmquist 2011). Som nationell koordinator ser Länsstyrelsen i Stockholm ett behov av att få en överblick av de inventeringsmetoder som praktiseras av olika aktörer samt att få till stånd en standardiserad och kostnadseffektiv inventeringsmetod som kan användas vid övervakning av populationen och möjliggöra jämförelser mellan olika län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__10&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss