Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län

Ett rikt växt- och djurliv är ett av de sexton miljömål som riksdagen har beslutat om. Det här är en strategi för miljömålet Ett rikt växt och djurliv i Stockholms län. Syftet med strategin är att visa på möjliga lösningar vad gäller länets expansion och belysa målkonflikter, och att samtidigt värna och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__113&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss