Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny-bebyggelse vid Mälaren - med hänsyn till risken för översvämning

I detta faktablad redovisar länsstyrelserna kring Mälaren sina rekommendationer av hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken för översvämning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__84&context=39