Regional risk- och sårbarhetsanalys 2015 - geografiskt område

Länsstyrelsen upprättar årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys. Syftet är att den ska utgöra en grund för krisberedskapsarbetet i länet genom att - ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga - ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten - ge underlag för samhällsplaneringen - bidra till att ge en riskbild för hela samhället Analysen för 2015 fokuserar särskilt på riskområdena social oro, informationssäkerhet samt skyfall, ras och skred.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__83&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss