Kiselalger i Stockholms län 2014 - en undersökning av 20 lokaler

Inom ramen för miljöövervakningen undersöktes kiselalger på 20 lokaler i Stockholms län år 2014. Missbildningar på kiselalgskal analyserades på samtliga lokaler. Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de så kallade påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i direkt anslutning till exempelvis stenar eller växter. Algerna spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__45&context=39