Inventering av ortolansparv på utvalda lokaler i Stockholms län 2015

Under våren och försommaren har ortolansparv inventerats på ett antal lokaler med nuvarande eller tidigare känd förekomst i Stockholms län.Syftet har varit att bilda sig en överblick över populationen i länet inför det Åtgärdsprogram för ortolansparv som i skrivande stund (27/8 2015) är ute på remiss.Av de sex områden som har inventerats påträffades ortolansparv på två. Det ena är området Sigridsholm-Ekhagen i Sigtuna och det andra är jordbruksmarkerna väster om Stora Mällösa i Vallentuna kommun. På dessa lokaler noterades som mest 8 respektive 3 sjungande hanar. Även om dessa områden var kända för ortolansparv sedan tidigare, har de i år hyst fler hanar än vad som tidigare var känt. Dessa två områden har helt klart värdefulla koncentrationer som är viktiga att jobba vidare med.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=54&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss