Inventering av mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne i Norrtälje kommun

Ecocom AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att utföra en inventering av den rödlistade mnemosynefjärilen på kända lokaler i Norrtälje kommun. Uppdraget är ett led i Länsstyrelsens arbete med hotade arter. Rapportens syfte är att presentera resultatet av en uppföljande inventering av mnemosynefjäril under dess flygperiod och fastställa statusen på de idag kända förekomstlokalerna Lokal 2, Lokal 2 och den utplanterade lokalen Lokal 3 inom Norrtälje kommun. Rapporten redovisar resultatet från fältbesök 2014 samt från 2015.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=48&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss