Inventering av branschen skrothantering och skrothandel i Stockholms län

På uppdrag av Naturvårdsverket arbetar länsstyrelserna sedan 1997 med att inventera och riskklassa områden som kan vara förorenade på grund av tidigare industriell verksamhet. Arbetet syftar till att uppfylla det av riksdagen fastställda nationella miljömålet ”Giftfri miljö”. I följande publikation sammanfattas inventeringen av branschen skrothantering och skrothandel som utförts i Stockholms län under 2013–2014. Inventeringen omfattar arkivstudier, identifiering, intervjuer, platsbesök samt riskklassning enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__36&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss